Týrání koní?

My Karlovaráci už jsme vůči některým výmyslům a nařízením naší radnice, potažmo úředníků Karlovarského kraje, dost imunní. Pokud se v televizi nebo denním tisku objeví zprávy z Karlových Varů, diváci a posluchači situace neznalí se diví nebo smějí, zatímco my "domácí" si většinou jen smutně povzdychneme. Nemá smysl připomínat víc než slavnou „losovačku“, rozprodávání města ruským podnikatelům, cílené uzavírání podniků, které přežily obě světové války, nejrůznější krize i provozovatele a na současné chytrolíny už sílu nemají, odliv pracovních míst domorodcům, protože se sem stěhují cizinci nejenom za bydlením, ale už i za prací (logicky dá cizí majitel přednost svojí pracovní síle, že?), podivné praktiky při manipulování s městskými pozemky nebo slavnou multifunkční halu. Jenomže se nikdo už nepodíval, po jakých silnicích se k této veledůležité investici návštěvník dostane. Ostudou je nejen kvalita hlavní spojnice Praha – K.Vary, ale komunikace v městě samotném i jeho okolí.

 

Nyní mě zaujal článek v karlovarských Radničních listech, když byla v květnovém čísle představována činnost tamního Odboru životního prostředí. V jednom z odstavců se dočtete: „Na úseku ochrany zvířat došlo k významné novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání. Změna se dotýká především veřejného vystoupení se zvířaty, kterým se rozumí např. provozování kočárové přepravy, pořádání výstav, závodů včetně veřejných tréninků dostihových koní aj.“

 

Přiznám se, že jsem náplň práce úředníků tohoto odboru moc nepochopila. Když vše rozeberu – kočárová doprava ve Varech se mi na trase vedoucí od hlavní pošty kolem hotelu Thermal vůbec nezamlouvá. K argumentům řadím: nevhodné stanoviště kočárů bez přístřešku, koňské exkrementy a moč jsou obzvlášť v horku nepříjemně cítit, koně jsou neustále konfrontováni s davy lidí a jezdícími auty, navíc po trase překonávají kruhovou křižovatku, na které může vzhledem k některým pirátům silnic lehce dojít k maléru. S tím souhlasím. Oponovat si dovolím u výstav (asi myšleno koní) a závodů, protože jsem přesvědčená, že snad každý z majitelů i jezdců se snaží pro svého koně zajistit maximum. Mimochodem je to také jeho osobní vizitka. A už vůbec nechápu, co chtějí kancelářští úředníci zkoumat na tréninku dostihových koní. Už jenom slovo „veřejný“ trénink se s dostihovou terminologií moc nepřátelí, pokud vím, tak „dny otevřených dveří“ žádná dostihová centrála nepořádá. Určitě nemá nikdo ze zainteresovaných (trenér, majitel, sponzor) zájem, aby konkurence viděla, jak svého plnokrevného svěřence připravuje na cestu k vítězství… Marně hledám stopy týrání v přípravě dostihového koně – je to plemeno speciálně vyšlechtěné pro tuto činnost. Taky se neptám zubaře, proč neumí postavit dům. Samozřejmě nebudu nutit chladnokrevníka z lesa, aby trhal rekordy na dráze, ale dostihy existují právě díky plnokrevníkům. Naopak – plnokrevníci přežívají dodnes díky zájmu o dostihy. Kdyby tomu tak nebylo, možná bychom takové koně našim dětem mohli ukazovat jenom v zoo.

Měla jsem tu čest navštívit různé dostihové (a sportovní či soukromé) stáje a nikde to na mě nepůsobilo dojmem, že jsou v nich zvířata týraná. Lidé, co se kolem koní pohybují, je milují a obětují jim své pohodlí. Dost na to, aby to mohl zodpovědně posoudit někdo z úřadu s kulatým razítkem. O konkrétní vysvětlení jsem požádala jmenovaný odbor, ale jejich odpověď nic takového neobsahovala. Posuďte sami:

Vážená paní  M. Klingorová,

 

      k vašemu dotazu týkající se veřejného vystoupení uvádím.    K 1. listopadu roku 2008 byla provedena novelizace zákona na ochrana zvířat proti týrání, kde je specifikován pojem „veřejné vystoupení“, kterým se rozumí:

„Jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh, za veřejné vystoupení se považuje i svod zvířat či veřejný tréninky dostihových koní."

 

      Řád veřejného vystoupení vydává MZE – UKOZ , ( www.ukoz.mze.cz) na jehož základě obec s rozšířenou působností povoluje pořádání veřejného vystoupení.

 

     Kočárové koně -  stanoviště, trasy  povoluje  odbor dopravy. V případě, že dochází s provozem kočárové dopravy k týrání zvířat nebo k porušování řádu veřejného vystoupení může odbor životního prostředí na základě podnětu Krajské veterinární správy v Karlových Varech vést správní řízení o uložení pokuty a nepovolení pořádání veřejného vystoupení.          

 

     V případě, že bych Vám mohla být nápomocna budu jen ráda. Omlouvám se za zpoždění odpovědi z důvodu nemoci.

 

                                                          S pozdravem    H. Hájková - OŽP

 

Pro ilustraci jsem vybrala několik fotek z dostihových středisek nebo jízdáren či spolků, které mají s možným týráním svěřených koní pramálo společného.

dostihoví koně J.Váni

dostihoví koně J.Váni

plnokrevníci v Tochovicích

plnokrevníci v Tochovicích

plnokrevníci v Bohuslavi

plnokrevníci v Bohuslavi

15.05.2009 14:18:48
laurena
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one